Мета вивчення дисципліни: набуття здобувачами компетентностей ПК24. Здатності обґрунтовано обирати та застосовувати засоби гасіння, вогнегасні речовини, системи пожежогасіння, протипожежну техніку, пожежно-технічне та спеціальне оснащення, ПК27. Здатності до розуміння характеристик аварійно-рятувальної, протипожежної, спеціальної техніки, засобів зв’язку, пожежно-технічного оснащення та застосування їх при гасінні пожеж та ПК28. Здатності організовувати експлуатацію аварійно-рятувальної, протипожежної, спеціальної техніки, засобів зв’язку, обладнання димовидалення та пожежно-технічного оснащення.