Дисципліна викладається у першому і другому навчальних семестрах першого курсу, містить 7 модулів. Вивчення кожного модуля закінчується виконанням контрольної роботи.