Навчальна дисципліна «Комп’ютерне 3D-моделювання» спрямована на вивчення методів та інструментів для створення тривимірних об'єктів та моделей за допомогою сучасних графічних пакетів. Даний курс передбачає теоретичне і практичне оволодіння основами 3D моделювання та створенням асоціативних креслень (на основі 3D моделей). Підготовка моделі та виведення її на 3D друк. Оволодіння технологією автоматизованого проєктування і навичками практичної роботи з програмно-технічними засобами САПР і BІМ-технологій. Здобувач має можливість навчитися створювати невеликі архітектурні об’єкти, документацію на об’єкт, починаючи зі створення генплану та планів поверхів, закінчуючи розрізами та фасадами. Знання отримані майбутнім фахівцем під час вивчення цієї дисципліни стануть йому необхідними у подальшій практичній діяльності.