Знання отримані під час вивчення навчальної дисципліни «Практикум знаукової комунікації» сприяє вдосконаленню культури наукового мовлення,правильності ведення  наукової  документації,   побудові   текстів   науковогостилю,   відомчого   та  загальнодержавного  усного   спілкування. Пріоритетним   набуває   досконале   володіння  науковцями  літературноюмовою, її обома формами – усною і писемною. Курс  передбачає   формування  стійких   навичок   наукової   комунікаціївідповідно до державних та міжнародних стандартів, умінь використовуватинабуті   знання   під   час  вирішення   питань   наукового   та  педагогічногохарактеру. Набуті знання також формують особистість майбутнього науковця.