Курс лекцій є складовою частиною методичного забезпечення при вивчені навчальної дисципліни «Державна безпека в контексті політики європейської інтеграції України» підготовки докторів філософії за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Розглядається державна безпека, політика європейської інтеграції в епоху глобалізації, інституційні реформи як складова євро інтеграційних процесів, напрями діяльності державних органів для забезпечення європейської інтеграції України. Курс лекцій орієнтовано на здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Він також буде корисним для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також курсантів, студентів, ад’юнктів та викладачів вищих навчальних закладів.

Курс лекцій є складовою частиною методичного забезпечення при вивчені навчальної дисципліни  «Публічне управління та адміністрування в соціально-економічній сфері» підготовки докторів філософії за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Розглядаються теоретичні основи мікро- і макроекономічних процесів, утворення і підтримки стійкої економічної системи, взаємодії держави та економіки, розробки ефективних важелів державного стимулювання соціально-економічного розвитку країни.

Курс лекцій орієнтовано на здобувачів третього рівня вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Він також буде корисним для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також курсантів, студентів, ад’юнктів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.


Курс лекцій є складовою частиною методичного забезпечення при вивчені навчальної дисципліни «Кадрова політика і державна служба» підготовки доктора філософії за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Розглядаються теоретичні основи кадрової політики та державної служби, розкриваються особливостей формування та реалізації сучасної державної кадрової політики в Україні

Курс лекцій орієнтовано на ад’юнктів, аспірантів, які здобувають науковий ступінь «доктор філософії» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Він також буде корисним для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також курсантів, студентів, магістрів та викладачів вищих навчальних закладів.


Курс лекцій є складовою частиною методичного забезпечення при
вивчені навчальної дисципліни «Основи публічної політики» підготовки
докторів філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та
адміністрування».
Розглядаються теоретичні основи політики як суспільного явища,
проаналізовано її типи і моделі, розглянуто взаємозв’язок між політикою й
управлінням. Поглиблено й систематизовано знання про основні положення,
концепції, проблеми та принципи політичної теорії, закономірності розвитку
і принципи організації політичної сфери суспільства, функціонування
політичних інститутів в умовах демократизації суспільства, місця та ролі
особистості в політичному житті.
Курс лекцій орієнтовано на ад’юнктів, аспірантів за спеціальністю 281
«Публічне управління та адміністрування». Він також буде корисним для
державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, а
також курсантів, студентів, магістрів та викладачів вищих навчальних
закладів.

Курс лекцій є складовою частиною методичного забезпечення при вивчені навчальної дисципліни «Організаційно-правові засади публічного управління та адміністрування» підготовки докторів філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Зосереджується увага на формуванні у здобувачів фундаментальних знань про управління як суспільне явище; функції публічного управління та адміністрування; систему державно-управлінських відносин, яка має відповідну організаційно-правову базу; навичок з ефективного вирішення проблем публічного управління та адміністрування. Курс лекцій орієнтовано на здобувачів вищої освіти третього освітньонаукового рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Він також буде корисним для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також курсантів, студентів, магістрів та викладачів вищих навчальних закладів.