Курс лекцій є складовою частиною методичного забезпечення при вивчені навчальної дисципліни «Теорія та історія державного управління» магістерської підготовки за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Розглядається теоретичні засади та сутність державної влади та державного управління, основні етапи розвитку державноуправлінських відносин у світі та Україні, основні методи, підходи і прикладні розробки у сфері публічного управління. Курс лекцій орієнтовано на здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Він також буде корисним для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також курсантів, студентів, ад’юнктів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.

Курс лекцій є складовою частиною методичного забезпечення при вивчені навчальної дисципліни «Стратегічне планування» магістерської підготовки за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Розглядаються основні етапи стратегічного планування, методи налізу середовища у розрізі його поєднання з плануванням та прогнозуванням і організацією в державному управлінні, типи стратегій розвитку та порядок їх вибору, методика розробки стратегічних планів. Курс лекцій орієнтовано на здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Він також буде корисним для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також курсантів, студентів, ад’юнктів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.

Курс лекцій є складовою частиною методичного забезпечення при вивчені навчальної дисципліни «Політика європейської ітерації» магістерської підготовки за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Розглядається політика європейської інтеграції в епоху глобалізації, інституційні реформи як складова євро інтеграційних процесів, напрями діяльності державних органів для забезпечення європейської інтеграції України. Курс лекцій орієнтовано на здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Він також буде корисним для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також курсантів, студентів, ад’юнктів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів

Курс лекцій є складовою частиною методичного забезпечення при
вивчені навчальної дисципліни «Право в системі публічного управління та
адміністрування» магістерської підготовки за спеціальністю «Публічне
управління та адміністрування».
Розглядаються загальні положення теорії права і держави та
сукупність суспільних відносин, урегульованих нормами конституційного і
адміністративного права.
Курс лекцій орієнтовано на здобувачів вищої освіти за спеціальністю
«Публічне управління та адміністрування». Він також буде корисним для
державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, а
також курсантів, студентів, ад’юнктів, аспірантів та викладачів вищих
навчальних закладів.

Курс лекцій є складовою частиною методичного забезпечення при вивчені навчальної дисципліни «Державна політика: аналіз та механізми впровадження» магістерської підготовки за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Розглядаються теоретичні основи державної політики, розкриваються особливостей формування та реалізації сучасної державної політики в Україні та механізми її впровадження.

Курс лекцій орієнтовано на здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Він також буде корисним для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також курсантів, студентів, ад’юнктів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.

Курс лекцій є складовою частиною методичного забезпечення при вивчені
навчальної дисципліни «Організаційно-правові основи публічного управління та
адміністрування» магістерської підготовки за спеціальністю «Публічне
управління та адміністрування».
Зосереджується увага на формуванні у слухачів фундаментальних знань
про управління як суспільне явище; функції державного управління; систему
публічно-управлінських відносин, яка має відповідну організаційно-правову
базу; навичок з ефективного вирішення проблем публічного управління та
адміністрування.
Курс лекцій орієнтовано на здобувачів вищої освіти за спеціальністю
«Публічне управління та адміністрування». Він також буде корисним для
державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, а
також курсантів, студентів, ад’юнктів, аспірантів та викладачів вищих
навчальних закладів.